זווית אחרת

כניסה למערכת הניהול

Quote

שום דבר לא יכול להפחיד אותך
אם אתה מסרב לפחד

~ מהאטמה גנדי ~
Next